O kancelarii

O kancelarii

INFORMACJA i PROFIL NOTARIUSZY

W Kancelarii Notarialnej Małgorzata Joanna Kisiel i Tomasz Kisiel – notariusze Spółka Partnerska czynności notarialne wykonuje 3 notariuszy. W związku z powyższym gwarantujemy szybkie terminy realizacji bez konieczności długotrwałego oczekiwania na dokonanie czynności notarialnych .

Notariusz Jolanta Kisiel ukończyła w 1975 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała tytuł magistra nauk prawnych. W latach 1976-2002 wykonywała zawód Radcy Prawnego, świadcząc usługi na rzecz wielu podmiotów gospodarczych, publicznych oraz osobom fizycznym, m.in. na terenie miasta Augustowa. W ostatnim okresie przed powołaniem na stanowisko notariusza zajmowała stanowisko Radcy Prawnego w BAT Polska (British American Tobacco Polska S.A) W 2002 roku otrzymała nominację na notariusza z rąk Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i do dnia 31.06.2018 prowadziła indywidualną kancelarię notarialną przy ulicy Żabiej 3 lok. 4 w Augustowie.

Od dnia 01.07.2018 roku prowadziła wspólnie z notariuszem Tomaszem Kisiel kancelarię notarialną w formie spółki partnerskiej. W dniu 20.07.2022r. uzyskała status notariusza emerytowanego, zastępuje notariuszy Małgorzatę Joannę Kisiel i Tomasza Kisiel w razie ich nieobecności, służąc swoim wieloletnim doświadczeniem, wiedzą i zaangażowaniem.

Notariusz Tomasz Kisiel ukończył w 1999 roku Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i uzyskał tytuł magistra nauk prawnych . W okresie od dnia 01.10.1999 roku do dnia 31.03.2002 roku odbył sądową aplikację etatową w Sądzie Rejonowym w Ełku. Po ukończeniu aplikacji w 2002 r. w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku złożył egzamin sędziowski, po czym został zatrudniony na stanowisku asesora sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Suwałkach, gdzie wykonywał obowiązki orzecznicze w VII Wydziale Grodzkim oraz II Wydziale Karnym od dnia 01.08.2002 roku do dnia 01.08.2004 roku. Następnie pełnił funkcję asesora w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Sejnach, sprawując jednocześnie funkcję Przewodniczącego tegoż wydziału.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01.02.2007 roku powołany został na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Sejnach oraz powierzono mu jednocześnie funkcję Przewodniczącego II Wydziału Karnego.

Od dnia 01.01.2013 roku do dnia 15.05.2018 roku pełnił funkcję Sędziego Sądu Rejonowego w Augustowie oraz funkcję Przewodniczącego VI Zamiejscowego Wydziału Karnego tegoż Sądu. Dnia 16.05.2018 roku otrzymał nominację na stanowisko notariusza z rąk Ministra Sprawiedliwości. Od dnia 01.07.2018 roku prowadzi wspólnie z notariuszem Jolantą Kisiel kancelarię notarialną w formie spółki partnerskiej przy ulicy Żabiej 3 lok.4 w Augustowie.

Notariusz Małgorzata Joanna Kisiel w 2000 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i uzyskała tytuł magistra nauk prawnych z wynikiem bardzo dobrym. W tym samym roku rozpoczęła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Białymstoku.  W okresie od dnia 01.10.2000 roku do dnia 31.03.2003 roku odbyła aplikację sędziowską  w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Po ukończeniu aplikacji w 2003 roku w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku złożyła egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym, po czym została zatrudniona na stanowisku asesora sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Suwałkach, gdzie wykonywała obowiązki orzecznicze w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich od dnia 01.02.2004 roku do dnia 30.06.2004 roku. Następnie  pełniła funkcję asesora w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Sejnach sprawując jednocześnie funkcję Przewodniczącego tegoż Wydziału.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.01.2008 roku została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Sejnach oraz powierzono jej jednocześnie funkcję Przewodniczącego I Wydział Cywilnego. Od dnia 10.06.2008 roku pełniła funkcję sędziego orzecznika w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Augustowie. W ramach poszerzania swoich kompetencji w roku 2008/2009 uczestniczyła w Podyplomowym Studium Prawa Cywilnego dla Sędziów Sądów Powszechnych i Prokuratorów organizowanym przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Dnia 01.06.2022 roku została powołana przez Ministra Sprawiedliwości RP na stanowisko notariusza. Od dnia 21.07.2022r. prowadzi wspólnie z notariuszem Tomaszem Kisiel kancelarię notarialną w formie spółki partnerskiej przy ulicy Żabiej 3 lok. 4 w Augustowie.

Pełniący w naszej Kancelarii Notarialnej obowiązki Notariusze Jolanta Kisiel, Tomasz Kisiel i Małgorzata Joanna Kisiel oraz bardzo doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy sekretariatu czuwają nad właściwym zabezpieczeniem Państwa interesów, a doświadczenie zawodowe i wieloletnia praktyka prawnicza partnerów kancelarii gwarantuje Państwu najwyższy poziom usług związanych z dokonywaniem czynności notarialnych.

Rolą Notariusza jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu, bowiem przy dokonywaniu czynności notarialnych Notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz obowiązany jest sumiennie, sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić sprawy zgłaszających się osób oraz udzielać im wyczerpujących informacji związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi.

Bardzo duże doświadczenie zawodowe obu partnerów zdobyte przez wiele lat w różnych dziedzinach prawa gwarantuje , iż jako osoby zaufania publicznego podchodzą do każdej sprawy indywidualnie i z należytą starannością, przestrzegając przepisów prawa i zachowując tajemnicę zawodową.

Siedziba Kancelarii znajduje się w centrum Augustowa , przy ulicy Żabiej 3 lok.4 – około 100 metrów od centrum miasta oraz bezpośrednio przy dworcu autobusowym oraz Urzędzie Skarbowym. Lokalizacja Kancelarii sprawia, że dotarcie do niej jest niezwykle proste zarówno dla zmotoryzowanych (w okolicy Kancelarii znajduje się wiele parkingów), jaki i pieszych.

Jeśli korzystają Państwo z komunikacji miejskiej w pobliżu Kancelarii znajduje się przystanek autobusowy na ulicy Jonkajtysa.

Kancelaria mieści się w budynku bezpośrednio przy ulicy Żabiej 3 na I piętrze.

W Kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje odnośnie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Zachęcamy Państwa od zapoznania się z charakterystyką poszczególnych czynności notarialnych na naszej stronie internetowej. Szczegółowy opis czynności notarialnych znajdziecie Państwo w zakładce ” czynności notarialne”, które podzielone zostały na główne kategorie, gdzie umieszczone są konkretne informacje na temat przedmiotu czynności, którym możemy nadać formę notarialną wraz z opisem  dokumentów jakie będą wymagane przed wizytą w kancelarii. Możecie wiec Państwo przygotować się do wizyty zapoznając się z zamieszczonymi przez nas informacjami na naszej stronie internetowej.

Wizyta w Kancelarii, gdzie zostaniecie Państwo poinformowani o wszystkich formalnościach, jest całkowicie bezpłatna. Stosowne opłaty notarialne naliczane są dopiero po dokonaniu czynności notarialnej.

Wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, jak również obaj notariusze, w sposób jasny i wyczerpujący odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące procedury związanej z przygotowaniem dokumentów oraz podpisaniem aktu notarialnego.

W tym celu wskazany jest kontakt z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Aby skontaktować się z Kancelarią należy przejść do zakładki kontakt, gdzie znajdują się potrzebne dane adresowe wraz ze wskazówkami dojazdu na mapie google

Zadzwoń

Znajdź w gogle maps