Zmiana umowy spółki

Zmiana umowy spółki

Zmiana umowy Spółki

 

 

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 

  • numer KRS Spółki, której umowa/statut ma być zmieniona
  • ostatni tekst jednolity umowy Spółki (skan i ewentualnie wersja WORD)
  • opis zmian w umowie/statucie Spółki (np. projekty uchwały)

 

ponadto:

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dokumenty

 

  • aktualna lista wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki
  • określenie, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane

 

SPÓŁKA AKCYJNA dokumenty

 

  • lista akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki
  • określenie, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane

Zadzwoń

Znajdź w gogle maps