Połączenie spółek

Połączenie spółek

Połączenie Spółki

 

 

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 

  1. numery KRS łączących się Spółek
  2. ostatnie teksty jednolite umów łączących się Spółek (skany i ewentualnie wersje WORD)
  3. wskazanie spółki kapitałowej przejmującej inną spółkę / inne spółki, lub wskazanie rodzaju zawiązywanej spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub s.a.), która ma przejąć istniejące Spółki
  4. plan połączenia z projektem uchwał zebrań/zgromadzeń łączących się Spółek

w zależności od planowanego trybu połączenia spółek może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

  • aktualna lista wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki
  • określenie, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane

 

SPÓŁKA AKCYJNA

 

  • lista akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki
  • określenie, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane

Zadzwoń

Znajdź w gogle maps