Oświadczenie, uchwała zarządu

Oświadczenie, uchwała zarządu

Oświadczenie/uchwała zarządu Spółki

 

 

Przed dokonaniem czynności notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 

  • numer KRS Spółki, której Zarząd będzie składał oświadczenie/podejmował uchwałę
  • dane Członków Zarządu, to jest: imiona, nazwiska, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania
  • treść oświadczenia/projekt uchwały

Zadzwoń

Znajdź w gogle maps