Opłaty sądowe

Opłaty sądowe

Opłata Sądowa

Opłata sądowa regulowana na podstawie – art 42 – 48  Ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U nr 167, poz. 1398 ) z późn. zmianami.

Honorujemy płatność kartami płatniczymi Visa, MasterCard, Maestro oraz BLIK

w zakresie opłat notarialnych (taksa notarialna) wraz z podatkiem od towarów i usług oraz należności podatkowych (podatek od czynności cywilno-prawnych oraz podatek od spadków i darowizn) do kwoty 15.000 zł

UWAGA: Płatność podatków powyżej kwoty 15.000 zł winna być dokonywana gotówką ewentualnie przelewem na konto Kancelarii przed dokonaniem czynności

numer konta Kancelarii: 57 1240 5891 1111 0010 8313 1285

W celu ustalenia formy płatności prosimy o wcześniejszy kontakt z Kancelarią

Opłaty wynoszą:

 1. Opłatę sądową w wysokości 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (służebność, użytkowanie).
 2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, jednak nie mniej niż 100 złotych.
 3. Opłatę sądową w wysokości 150 złotych pobiera się od wniosku o:
  1. wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności;
  1. wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
  1. wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
  1. wpis praw osobistych i roszczeń;
  1. wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania).
 4. Opłatę sądową w wysokości 100 złotych pobiera się od wniosku o:
  1. założenie księgi wieczystej;
  1. połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
  1. odłączenie nieruchomości lub jej części;
  1. sprostowanie działu I-O;
  1. wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  1. dokonanie innych wpisów.